MONO JOURNAL, LLC
LOGO DESIGN, GRAPHIC DESIGN, VIDEO PRODUCTION

SIM Pharmacy-Tsukishima / Logo


RINGNE / Logo


NSE / Logo


Kagawa-Olive / Logo


Continence Tokyo / Logo


Imaging Nursing Lab / Logo